Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ

επικοιν. gamos.rafail@gmail.com

Ο άνθρωπος  γίνεται  όταν  ανοίγεται 


*  *  *

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Στείλτε μας με email το μικρό σας όνομα,
 για να το μνημονεύουμε στην Θ.Λειτουργία, 
υπέρ αποκαταστάσεως-Γάμου.

Έτσι δίνουμε στον καλό μας Θεό το δικαίωμα να επέμβει στην ζωή μας  και να  μας δώσει ο,τιδήποτε αγαθό ποθεί η καρδιά μας.


-ΙΕΡΕΑΣ-

*  *  *Μόλις σβήσει ή οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος(Γερ.Παϊσιος)

* * *
Τροπάρια της Παναγίας μας

για τον Γάμο 
Νυμφὼν Θεοῦ παντιμε, οὐρανίου νοητοῦ νυμφῶνος μὲ ἀξίωσον, τὴν ἐμὴν ἐσβεσμένην καὶ ἀλαμπῆ λαμπάδα ἀναψασα, τῷ ἁγίῳ ἐλαίῳ σου Πανάμωμε.


ραίως ὑπερκεῖσαι καὶ θαυμαστὼς ἐν κάλλεσινύμφη ἀσματίζουσά σοι κράζειδιἧς φοιτήσας ἐραστὴς τῶν καλῶνεὐγένισε Δέσποινα βροτῶν φύσιν καὶ διέσωσεν ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλάστορος.


Θυγατέρες σπεύσατε τῆς ἁγίας Ἱερουσαλὴμ θεασασαθαι μορφήν, νύμφης εὐκλεοῦς, Μαρίαν τὴν ἄχραντον καὶ εὐσεβῶς ᾄσατε αὐτή, χαῖρε Πανύμνητε Θεοτόκε, ἡ χαρὰ ἡμῶν.


Νυμφῶνος τερπνοῦτῶν ἁγίων καὶ οὐρανοπλόκου μὲ ἀξίωσον παστάδος νυμφὼν  τῆς θείας δόξῃςἔνδυμα λαμπρὸν μὲ τῆς ἀπαθείας,Μῆτερ τοῦ Θεοῦ ἐνδύσασα καὶ τῆς ἀφθαρσίας στολὴν περιβαλοῦσα.


Σολομὼν προγράφει, ἐν τῇ τῶν ᾀσμάτων πυκτίδι, νυμφίου καὶ νύμφης δραματουργίαν, τήν του Θεοῦ καὶ ψυχῆς δηλῶν ἕνωσιν, οὕτω συναφθῆναι μὲ δυσώπει τῷ ἐκ σοῦ ἀσπόρως προελθόντι Παναγνέ.*****Ο  ΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΠΑΪΣΙΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ  ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-Γέροντα, ή ανησυχία ενός νέου για την αποκατάσταση του οφείλεται σε απιστία;
Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μη σκέφτεται ένας νέος και να μην ανήσυχη για την αποκατάσταση του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή ή ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την διαστρέψει, να την κάνη αγωνία και να κρατά τον νου τους σε διαρκή σύγχυση.
Οι νέοι πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό, για να ειρηνεύουν. Γιατί ο Καλός Θεός σαν στοργικός Πατέρας ενεργεί εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Δεν χρειάζεται να βιάζονται και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για την ζωή που θα ακολουθήσουν... Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, υστέρα για την δουλειά τους - τα αγόρια να τελειώσουν και το στρατιωτικό - και στην συνέχεια, ώριμα πλέον και με την βοήθεια του Θεού, ή να κάνουν μια καλή οικογένεια, αν έχουν αποφασίσει την έγγαμη ζωή, ή να πάνε στο Μοναστήρι που θα διαλέξουν, αν έχουν αποφασίσει τον Μοναχισμό...* * *

«Μια είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια»

 


Μόλις σβήσει ή οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμοςΔείχνε αγάπη και πέρα από την οικογένεια σου. Αν είσαι συνταξιούχος, αφιέρωνε λίγο χρόνο και λίγο χρήμα, για να βοηθήσεις τα απροστάτευτα παιδιά μιας διαλυμένης οικογένειας. Όταν χαλάσει ή οικογένεια, θα χαλάσει και ο κλήρος και ο μοναχισμός και όλα».

Τι πρέπει να γίνει όταν οι γονείς δεν συμφωνούν στη χριστιανική ανατροφή των παιδιών τους, είπε:

«Το αυτοκίνητο έχει φρένα και ταχύτητες.
Δεν δουλεύει μόνο με τα φρένα ή μόνο με τις ταχύτητες. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τους γονείς: Ο ένας να σπρώχνει και ο άλλος να φρενάρει, οπότε δημιουργείται ισορροπία». Πράγματι, αν δεν υπάρχει ισορροπία των αντίρροπων δυνάμεων μέσα στην οικογένεια, όλα θα καταρρεύσουν».


                                          
Από το Βιβλίο: «Οικογενειακή ζωή»-
Ι.Ησυχ.Ευαγγ.Ι.του Θεολόγου-Σουρωτή Θεσσαλονίκης******      *****

Ο ΑΡΧΑΓΕΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΟΣΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΘΟΥΝ.
Ο Τωβίτ από την παιδική του ηλικία στην πατρίδα του βάδιζε την οδό του Κυρίου. Αλλά και στην εξορία διακρίνεται μεταξύ των συμπατριωτών του για την υποδειγματική διαγωγή του φοβούμενος τον Θεό, ελεώντας τους ανθρώπους και θάβοντας, τους νεκρούς, αν και διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο από το τελευταίο αυτό επειδή παρέβαινε τη ρητή εντολή του βασιλιά. Θάβοντας κάποτε κάποιο νεκρό τυφλώθηκε. Και όμως δεν αγανάκτησε, αλλά υπέμεινε με μεγάλη καρτερία τη δοκιμασία αυτή. Αργότερα περιέρχεται σε μεγάλη φτώχεια, ώστε αναγκάζεται η γυναίκα του να εργάζεται έξω από το σπίτι της. Ο Τωβίτ υπομένει και τη συμφορά αυτή παρά τον πειρασμό της γυναίκας του, η οποία τον κορόιδευε για τη φτώχεια του παρ' όλη την ευσέβειά του

Η σκηνή αιφνιδίως αλλάζει και μεταφέρεται στα Εκβάτανα στη Σάρρα τη μέλλουσα σύζυγο του γιου του Τωβία. Εκείνη προσεύχεται, έτσι ώστε να την απαλλάξει ο Θεός από μία μεγάλη δυστυχία, από τον πειρασμό του δαίμονα. Η σκηνή έρχεται και πάλι στον Τωβίτ, ο οποίος προσεύχεται στον Θεό, να τον πάρει από τη ζωή. Αναμένοντας λοιπόν το θάνατό του ο Τωβίτ, συνιστά στον γιο του Τωβία, να ζει ζωή ενάρετη και λέει σε αυτόν, να ζητήσει και να βρει τον Γαβαήλο κάποιον ομόφυλο που ζει στους Ράγους, έτσι ώστε να λάβει απ’ αυτόν κάποιο χρηματικό ποσό το οποίο του είχε δανείσει Ο νεαρός Τωβίας διστάζει να αναλάβει τόσο μακρινό ταξίδι σε άγνωστη χώρα. Όμως βοηθείται σε αυτό από τον άγγελο Ραφαήλ που εμφανίσθηκε με τη μορφή άνδρα και επιχειρεί το ταξίδι αυτό. Στο δρόμο, ο Ραφαήλ και ο Τωβίας αλιεύουν από τον Τίγρη ποταμό ένα ψάρι, του οποίου ο νεαρός Τωβίας, κατόπιν εντολής του αγγέλου λαμβάνει και φυλάει την καρδιά, το συκότι και τη χολή.

Οι δυο τους πλησιάζουν στα Εκβάτανα, στον Ραγουήλ τον πατέρα της παραπάνω μνημονευμένης Σάρρας. Ο Άγγελος συνιστά στον Τωβία να ζητήσει σε γάμο τη Σάρρα. Ο Τωβίας αρνείται λέγοντας, ότι έχει μάθει, ότι επτά άνδρες, οι οποίοι τη ζήτησαν σε γάμο, πέθαναν ο ένας μετά τον άλλο κατά την πρώτη νύχτα του γάμου, φονευμένοι από δαίμονα. Ο Άγγελος καθησυχάζει τον Τωβία και τον συμβουλεύει, πώς θα απαλλαγή από το δαίμονα αυτό. Έτσι φθάνουν στον Ραγουήλ, από τον οποίο γίνονται δεκτοί μετά χαράς. Ο Τωβίας ζήτησε σε γάμο τη Σάρρα. Οι γονείς της εξέφρασαν τους φόβους τους προς αυτόν αναφέροντας όσα συνέβησαν κατά τους γάμους της Σάρρας. Ο Τωβίας όμως δέχεται το γάμο Τα πράγματα έγιναν όπως είπε ο Άγγελος στον Τωβία. Οι νεόνυμφοι προσευχήθηκαν, θυμίασαν με την καρδιά και το συκότι του ψαριού και το δαιμόνιο έφυγε Ο Τωβίας παραμένει κοντά στον Ραγουήλ, τον πεθερό του, και ο Άγγελος μεταβαίνει προς τον Γαβαήλο στους Ράγους, και παίρνει απ’ αυτόν το δανεισμένο από τον Τωβίτ χρηματικό ποσό και επιστρέφει

Στο μεταξύ στο σπίτι του Τωβία οι γονείς του ανησυχούν, επειδή δεν επέστρεψε ο γιος τους, στον ορισμένο χρόνο. Η μητέρα του ιδίως ήταν πολύ ανήσυχη και απαρηγόρητη
Ο Τωβίας επιμένει και λαμβάνει ως καλός γιος άδεια από τον πεθερό του Ραγουήλ και επιστρέφει με τον Άγγελο και τη σύζυγό του Σάρρα προς τους γονείς του Η άφιξή τους γίνεται αιτία μεγάλης χαράς και ο Τωβίας θεραπεύει την τύφλωση του πατέρα του με τη χολή του ψαριού. Όταν θέλησαν Τωβίτ και Τωβίας να πληρώσουν τον (με μορφή ανθρώπου) παρουσιασμένο άγγελο Ραφαήλ, για τη συνοδεία που πρόσφερε στον Τωβία, ο Άγγελος αποκαλύπτεται, εκείνοι τρομάζουν και ο Άγγελος τους συμβουλεύει. Μετά απ’ αυτά ο Άγγελος εξαφανίσθηκε.


 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  ΡΑΦΑΗΛ

Αρχιστράτηγος Ραφαήλ (31η Δεκεμβρίου)

Ηχος πλ. α'. Τν συνναρχον Λόγον.

Συνοδτην ν τρβοις μν τν μπειρον, προσαναφροντα πντων τν εσεβν προσευχς κα νπιον Θεοῦ εσπορευμενον δξης, φωσφόρον αφαλ, ρχαγγλων παμφαν κοσμτορα εφημομεν, ς συνοδτην ν βίῳ ,πρς ρετς μν τελεωσιν.

*  *  *

Μία πολύ όμορφη  ευχή του Γάμου


«Ὅτε παρεγένετο Κύριος  Θεὸς ἡμῶν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, τότε Μιχαὴλ τὰ νυμφικὰ ηὐτρέπιζεν,  δὲ Γαβριὴλ ταῖς συζυγίαις στέφανα ἔπλεκεν, οἱ ἄγγελοι ἔχαιρον, στρατιαὶ τῶν ἀγγέλων πρὸς εὐφημίαν συνέτρεχον,  ἥλιος καὶ  σελήνη ἀκτινοφόροι παρίσταντο, χοροὶ τῶν ἀγγέλων λαμπαδηφόροι παρίσταντο,  ἀὴρ ἐστιλβοῦτοἐπὶ τῇ εὐτρεπίσει τοῦ γάμου, τότε τὰ πετεινὰ χαρμονῇ ἐκελάδουν, τὰ ζῷα εἰς συνάντησιν τοῦ γάμου συνέτρεχον, τὰ δένδρα λυγιζόμενα τοὺς κλάδους κατέσειον,  θάλασσα καὶ πᾶσα κτίσις ἐφαιδρύνετο, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐνυμφαγώγει,  Πατὴρ τῶν ἁπάντων ἐπευλόγει.»


(Ἐκ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου παλαιοτέρου Εὐχολογίου, Κώδικας 958 τοῦ Σινᾶ, ι´ αἰ.)

ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΓΑΜΟΓράφει ο Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και για την διδαχή του επάνω στα θέματα του Γάμου και της Οικογένειας :

«Υπήρξε βαθύς γνώστης του ιερού ανθρωπίνου προσώπου, της ψυχής και της αδυναμίας του. Γνώριζε καλά τη σημασία της καλής οικογένειας στην κοινωνία. Η οικογενειακή συνοχή, η συζυγική ομόνοια και η γονεϊκή αγάπη δημιουργούν υπευθυνότητα και απαραίτητη στοργικότητα. Για τον θεοφόρο Χρυσόστομο μυστήριο αγάπης είναι ο γάμος. Δεν είναι, λέει, δύο άνθρωποι αλλά ένας. Ουσία και σύνδεσμος του γάμου είναι η θυσιαστική αγάπη των μελών του. Θα τονίσει ιδιαίτερα πως σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια των συζύγων προς κατάκτηση της αρετής. Ο γάμος, λέει και ξαναλέει, δεν είναι εμπόδιο για την κατόρθωση της αρετής. Ο γάμος είναι ασφάλεια, παρηγοριά και ανάπαυση.
Ο ίδιος όμως τονίζει πως όπως ο γάμος είναι λιμάνι, έτσι μπορεί να γίνει και ναυάγιο, για εκείνους που κακώς τον χρησιμοποιούν. Για τον λόγο αυτό διδάσκει πως το σπιτικό αποτελεί αγώνα και παλαίστρα αγωγής, ώστε τα μέλη του γυμνασμένα καλά να αντιμετωπίσουν και την αγορά του κόσμου.
.Για να ευημερήσει ο γάμος χρειάζεται απαραίτητα ανιδιοτέλεια των συζύγων, θυσιαστική αγάπη, αλληλοσεβασμός και αλληλοκατανόηση. Δεν δυσκολεύεται να πει πως ο σύζυγος θα πρέπει στη σύζυγο να μιλά χαριτωμένα, καλοσυνάτα, ευγενικά και στοργικά. Το ίδιο και η σύζυγος και οι γονείς προς τα παιδιά. Συνεχίζει ο άγιος απευθυνόμενος προς τον σύζυγο: ποτέ να μη της μιλάς άκομψα και πεζά, αλλά με φιλοφρόνηση και με πολλή εκτίμηση.
Η σύζυγος δεν θα πρέπει να καταδυναστεύεται, να δεσμεύεται, να φοβείται, να απειλείται και να υβρίζεται. Πώς θα υπάρχει αρμονία και γαλήνη όταν η γυναίκα είναι τρομοκρατημένη από τον άνδρα της; Η αναζήτηση συζύγου θέλει μεγάλη προσοχή, σπουδή, σύνεση και όχι βιασύνη και επιπολαιότητα. Θα πρέπει να ενδιαφέρει και η σημαντική εσωτερική ωραιότητα. Δυστυχώς σήμερα δεν αναζητείται το κάλλος της ψυχής, και γι’ αυτό έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Ο άγιος επιμένει. Να προτιμάται η ευγένεια της ψυχής, των τρόπων η αρετή και η επιείκεια, και όχι μόνο η κτηματική περιουσία και η σωματική ωραιότητα. Έτσι η συζυγία ισχυροποιείται, μένει αδιάλυτη και ηγεμονεύει η αγάπη. Τον γάμο τον θέλει ισόβιο και το διαζύγιο το θεωρεί ναυάγιο. Η ανδρική σκληρότητα προς το ασθενές φύλο είναι ανεπίτρεπτη. Θεωρεί ότι το ωραιότερο είναι η συνεχής, ιερή και πολύτιμη αγάπη μεταξύ των συζύγων, την οποία επαναλαμβάνει στα έργα του.


ΑΛΛΑ και ο αγαπητός μας και γνωστός κωμικός ηθοποιός, ο μακαριστός Θανάσης Βέγγος, είχε δηλώσει ,για την μοναδικότητα της συζυγικής αφωσίωσης και  αγάπης ,τα εξής συγκινητικά:

 «Έπρεπε να γεράσω, αγόρι μου, για να μάθω τι είναι ευτυχία.
Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια.
Αυτά που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν, θα σε περιποιηθούν, θα σου μαγειρέψουν, θα σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια.
Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιάζουν…
Χάσιμο χρόνου.
Θα το δεις κι εσύ όσο μεγαλώνεις…»


**********


ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΓΑΠΗΜέσα στην   Αγάπη δεν υπάρχει το ΕΓΩΑχρηστεύεται η ανθρώπινη καρδιά όταν η αγάπη που έχει μέσα στην φύση της δεν βρίσκει διέξοδο.
( π.Παϊσιος.)Ελευθερία δίχως αγάπη είναι βαριά σκλαβιά.Άλλο το μου αρέσει κάτι,  και άλλο το αγαπώ.
Αν σου αρέσει ένα λουλούδι ,το κόβεις.
Άν το αγαπάς ,το ποτίζεις κάθε μέρα.
Ευλογημένη η καρδιά του ανθρώπου που μπορεί να δέχεται και να δίνει την αγάπη.


Αγάπα  για να σε αγαπούν, υπόμενε  για να σε υπομένουν.
 (Όσιος Ιωσήφ  Σπηλαιώτης)Όπου είναι η Αγάπη εκεί είναι ο Χριστός.
 Και όπου είναι  ο Χριστός, 
εκεί είναι και ο Παράδεισος.


Για να σε αγαπούν οι άλλοι, πρέπει εσύ πρώτα να τους αγαπάς.(Όσιος Πορφύριος)Όποιος σκλαβώνεται από την αγάπη Του Χριστού ξεσκλαβώνεται από την τυραννία των ανθρώπων.


Ο Θεός είναι ένας ωκεανός Αγάπης  που στο βυθό του υπάρχει πάντα η συγχώρεση.


Δικαιώσου μέσα από την αγάπη και την αυτοθυσία!
(π.Χαράλαμπος Διονυσιάτης)


Η Αγάπη μοιάζει με τον μαγνήτη.Ό,τι γαπάς αληθινά  γυρίζει πάλι σε ‘σέναΗ Αγάπη δεν σκλαβώνει τον αδελφό μας , αλλά τον χαίρεται μέσα στην ελευθερία του.Μόνο η αγάπη ομορφαίνει τον άνθρωπο.Η ηθικότητα κάθες πράξης ορίζεται από την ύπαρξη  ή την απουσία της Αγάπης.Εκεί που η Αγάπη είναι πολύ τα λάθη φαίνονται λίγα. Και εκεί που η Αγάπη είναι λίγη τα λάθη φαίνονται πολλά.Αγάπη   είναι ν’ αγαπάς κι’  όταν
Δεν αγαπιέσαι !
Η γνησιότητα μίας μίας καλής πράξης  επικυρώνεται , όταν αντί για ευγνωμοσύνη εισπράττει αχαριστίαΟ φθόνος είναι η μεγαλύτερη αυτοτιμωρία.
Και η συγχώρεση η μγαλύτερη λύτρωση.Η Ειρήνη είναι θυγατέρα της Αγάπης.Η Αγάπη έκανε Τον Θεό άνθρωπο και μόνο η Αγάπη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο «Θεό»
Αγαπώ σημαίνει
ξέρω να μοιράζομαι .Όταν η ευτυχία δεν μοιράζεται τότε γίνεται δυστυχία.
Μέσα στην αγάπη βρίσκεται ο σεβασμός και μέσα στον σεβασμό η αγάπη. (π.Παϊσιος.)
Άν έχεις αγάπη για όλο τόν κόσμο,
όλος ο κόσμος είναι  όμορφος.Δίνοντας  χαρά στους  άλλους, εσύ
την νοιώθεις πρώτα.Η Αγάπη δεν είναι εμπόρευμα...
«σού’ δωκα μου’ δωκες.»
Ξέρει μονάχα να δίνει. Δεν ζητά.
Κι ‘όμως παίρνει τόσα πολλά!!


Τι διαλέγεις στη ζωή σου ;
Την Αγάπη  ή  το Καθήκον;
Ακολουθώ το Καθήκον της Αγάπης!Όλοι  έχουν ανάγκη
από  αγάπη 
και  ειδικά όσοι
δεν την αξίζουν.Δεν μπορούνε να δώσουνε Αγάπη,
όσοι δεν θηλάσανε  ποτέ τους Αγάπη,
Αγάπη
δίχως εμπιστοσύνη
είναι
πύργος
χωρίς θεμέλια!Η αγάπη
έχει  επίγεια έξοδα,  μα  αιώνια  Έσοδα !Δεν γνωρίζουμε
τι  μας επιφυλάσσει το μέλλον.
Γνωρίζουμε  όμως Τον  γεμάτο  αγάπη Χριστό
που   κρατά
στα   χέρια   Του
το   μέλλον   μας.


Αν κερδίσουμε με την Αγάπη τον αδελφό μας,
Τον Θεό κερδίζουμε!
Το ΕΓΩ
δεν χωράει  στον Παράδεισο.Μόνο η Αγάπη κάνει τον εχθρό φίλο.
(Οσιος Πορφύριος)


Όπου υπάρχει Αγάπη ,
εκεί υπάρχει και χαρά.


Αγάπα για να ζήσεις, ζήσε για ν' αγαπάς.
(Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι)